Month: januari 2020

Jouw topprioriteit voor 2020!

Personeel werven: Jouw topprioriteit voor 2020!

Zoals in onze vooruitblik op 2020 al naar voren kwam verwacht het CPB voor 2020 een economische groei van 1,5{886ae669aa603c09769f7ccecc8e054cd7938019707544af1096d0fcee88e3d2}. Volgens cijfers van het CBS is de krapte op de arbeidsmarkt over zijn absolute top (Q2 - 2019) heen maar nog steeds duurt de strijd op de arbeidsmarkt onverminderd voort. Traditioneel zijn het de groeiondernemers van het MKB die de meeste banen creëren en dus de meeste pijn van deze aanhoudende schaarste voelen. Personeelsschaarste wordt dan ook door ondernemers als een van de grootste bottlenecks voor verdere groei gezien. Hoe zorg je ervoor dat je daar meer grip op krijgt?

Aandacht voor werving = ruimte om te pionieren
Het gevolg van dit alles: ondernemers zijn teveel nodig in de dagelijkse praktijk van hun eigen bedrijf. Want als goede mensen uitblijven, rest niets anders dan ‘zelf doen’ (dat fenomeen ken je vast wel). En ondernemers die veel teveel worden opgeslokt door de operatie, houden niet genoeg tijd over om zich bezig te houden met de minder urgente maar veel belangrijkere zaken, zoals kopjes koffie drinken met collega’s, klanten en – jazeker – talent in de markt. De zorg van de ondernemer is vaak dat hij nu al alles zelf moet doen en er straks nog meer werk bij krijgt.

Maar het gaat juist om minder zaken zelf doen. Laat die brandjes dus maar wat vaker door een ander blussen of gewoon even uitbranden en maak meer tijd voor die essentiële ontmoetingen voor jouw toekomst. Het traject dat daarop volgt kan je zo snel mogelijk delegeren. Voor HR zijn immers specialisten die daar veel beter in zijn dan jij. Maar jij moet het wel kunnen aanjagen en belangrijker maken dan andere zaken. 

Ieder bedrijf is gebaat bij een ondernemer die vrij is, kan pionieren, en tijd kan vrij maken voor eigen ontwikkeling en groei. En dus niet een ondernemer die vast zit in zijn eigen bedrijf. Uit een eerder onderzoek van ons bleek al dat slechts één op de zeven ondernemers opleidingsbudget reserveert voor zichzelf, terwijl opleidingsbudget voor het eigen team wel heel normaal is. En ruim de helft van de ondernemers besteedt nog geen vijf dagen per jaar aan persoonlijke ontwikkeling. Zonder persoonlijke groei, blijf je gevangen in de ratrace van je eigen bedrijf. Dan leer je onvoldoende afstand nemen terwijl jouw bedrijf schreeuwt om jouw visie op de werkelijk belangrijke zaken die ervoor zorgen dat je over een paar jaar ook nog bestaat.

HR belangrijker maken in vijf stappen 
Als ik in jouw schoenen stond (de schoenen van een ambitieuze groeiondernemer met grootse plannen voor 2020) zou ik de volgende vijf stappen opnemen in het groeiplan voor komend jaar:

  1. Begin met onderkennen dat het werven van personeel niet vanzelf gaat. Maak er dus een topprioriteit van voor 2020. Zet het op de agenda;
  2. Start vervolgens met het aanleggen van een ‘People Pipeline’, net zoals de meeste ondernemers het vanzelfsprekend vinden om een Sales Pipeline te hebben. Je kunt niet pas beginnen met zoeken als de nood aan de man is. Werving is een continu proces, net zoals acquisitie dat is;
  3. Formuleer een Employee Value Proposition (EVP), zoals je ook een value proposition voor klanten hebt. Hoe verkoop jij jouw onderneming aan toptalent? Wat zijn jouw USP’s als werkgever?
  4. Voorkom mis-hires door je cultuur te vangen in duidelijke kernwaarden, zodat je nieuwe medewerkers langs die meetlat kan leggen. Werven op basis van enkel competenties en zonder culturele fit, is als putjes scheppen op zee. Competenties kan je aanleren, kernwaarden niet;
  5. Neem tot slot de tijd om te bepalen wat de concrete output is die je van je nieuwe en bestaande medewerkers verwacht. Zoals bestseller auteur Geoff Smart het formuleert: put a number on it.

Als groeiondernemer met serieuze plannen moet je af van het idee dat HR een noodzakelijke corvee-klus is. De juiste bemanning is dé bepalende factor voor groei. Voor de groei van jouw bedrijf, voor de groei van jou als ondernemer en daarmee ook voor de groei van jouw ondernemersgeluk.


Wil jij een winnend team vol met A-players formeren binnen jouw bedrijf? Kom dan kennismaken tijdens de Test Drive Scaling Up van 3 maart!


GoFastForward Rockefeller Habits Deep Dive: People

Rockefeller Habits: People Case

Waarom People een essentieel onderdeel van het groeivliegwiel van de Rockefeller Habits is.

Het groeivliegwiel van de Rockefeller Habits begint niet voor niets met People. Zo schreef ook Jim Collins in zijn bestseller ‘From good to great’ al: “It all starts with the right people on the bus”. Ondanks dat het groeivliegwiel als geheel enorm veel houvast en focus biedt is het niet de sleutel tot succes. Je kan een hele strakke executie binnen je bedrijf neerzetten, met een strategie die ijzersterk is terwijl het geld tegen de plinten klotst. Heb je echter niet de juiste mensen op de juiste plek zitten die allemaal de juiste dingen doen? Dan gaat het geheel toch niet succesvol en duurzaam doorgroeien. Wereldwijd zijn er talloze voorbeelden te vinden van bedrijven die floreren door de aandacht te vestigen op hun mensen. Naast je eigen mensen kan je ook kijken naar de rest van je stakeholders. Kijk naar je klanten, investeerders en partners. Zou je met iedereen vol enthousiasme weer opnieuw in zee gaan?

 

Martijn van Rossum - Studelta - GoFastForward

 

Martijn van Rossum is een GoFastForward deelnemer van het letterlijke eerste uur. Als deelnemer van de allereerste groep heeft hij het netwerk tot bloei zien komen. De eigenaar van Studelta zorgt er al ruim 13 jaar voor dat jonge, hoogopgeleide talenten op de juiste plek terechtkomen. Het tijdelijk inzetten van deze jonge talenten noemen ze bij Studelta dan ook liever ‘protacheren’ (vooruithelpen van mensen) in plaats van ‘detacheren’ (wegzetten van mensen). De ontwikkeling van het talent staat hier altijd bij centraal. Er wordt niet alleen een verbinding gelegd tussen jong talent en organisaties, maar ook tussen de verschillende generaties binnen deze organisaties. Het doel: de verborgen parels van de arbeidsmarkt ontwikkelen tot effectieve professionals.

Door zijn jarenlange ervaring en expertise op het gebied van People is Martijn van Rossum ook coach op dit gebied binnen het groeiprogramma van GoFastForward. Wij vroegen hem het volgende:

Wat veranderde er binnen jouw bedrijf op het gebied van People door deelname aan het GoFastForward groeiprogramma?

"Voor deelname hadden wij al een levendige cultuur binnen Studelta. Door deel te nemen aan het groeiprogramma hebben we het wel een stuk scherper kunnen neerzetten. Dit valt te vertalen naar 3 concrete onderdelen:

1. We hebben onze kernwaarden teruggebracht van 10 naar 5 om dichter bij onze kern te komen. Deze 5 kernwaarden hebben we in de selectie van onze mensen echt belangrijk gemaakt. Daarnaast hebben we deze kernwaardes tot leven gebracht binnen de bedrijfsruimtes van ons pand.
2. Wij koppelen nu thema’s aan de kwartaalthema’s van de Rockefeller Habits, zo was plezier een van de recente thema’s. Het zorgt dat de thema’s levend blijven en geeft meteen een knipoog. Hier kwam de relativering van werk in terug, zo kunnen we er ook voor zorgen dat werk leuk blijft.
3. Door het programma zijn we gaan werken met scorecards. Hierdoor is het werk van iedereen verbonden met de lange termijn. Wat verwachten we van je? Dit wordt vertaald naar doelen, KPI’s en persoonlijke ontwikkeling. Elke 6 maanden worden deze geevalueerd en opnieuw vastgesteld."

Wat was jullie grootste belemmering op gebied van People?

"Het interne verloop van mensen was te hoog. Door de groei werden er veel mensen aangenomen, maar er stroomden er eigenlijk teveel door naar een nieuwe uitdaging. Door in te zetten op autonomie en persoonlijke ontwikkeling lukt het goed om mensen langer aan ons te binden."

Wat is jouw People tip voor andere ondernemers?

"Het is in deze tijd essentieel dat je samen met je werknemers kijkt hoe je hun potentie het beste tot uiting laat komen. Je moet niet eenzijdig zeggen wat er moet gebeuren maar dit samen met de werknemer tot een aantal punten samenvatten. Hier is de eerder genoemde scorecard een erg goede tool voor."