Month: december 2019

Hoe zorg je voor een strak jaarplan voor 2020?

Zorg ervoor dat jouw jaarplan voor 2020 op scherp staat!

In deze laatste blog van het jaar blikken we nogmaals vooruit op het komende jaar. Dit keer ligt de focus op jouw jaarplan voor 2020. Wat zijn dingen om rekening mee te houden en via welke stappen kom je tot een solide plan voor jouw bedrijf?

Het allerbelangrijkste is om te bekijken wanneer 2020 een grandioos succes zal zijn, hiervoor maken we meteen een uitstapje naar je Basecamp. Je Basecamp definieert de specifieke markt die je over 3 jaar wilt domineren. Wie zijn daar de kernklanten die je bedrijf écht laten groeien en verder helpen? Welke producten en/ of diensten hebben deze kernklanten behoefte aan? Je kunt 2020 een grandioos succes noemen wanneer je een significante stap zet richting jouw Basecamp 2022. Hoe pak je dat aan?

1. Biggest constraint
Bepaal de grootste belemmering om over 3 jaar tot jouw Basecamp 2022 te komen. Het is gebruikelijk dat dit er meerdere zijn, maar probeer één belemmering te formuleren die het zwaarste weegt. Noteer deze en schrijf ook meteen 1-2 andere belangrijke belemmeringen op.

2. Kerncijfers
Wat zijn binnen jouw bedrijf voor dit jaar de groei-doelstellingen voor omzet, winst en het aantal medewerkers (FTE)? Wanneer kijk je zeer tevreden terug op 31 december 2020? Let hierbij op het feit dat je niet alleen met 20{886ae669aa603c09769f7ccecc8e054cd7938019707544af1096d0fcee88e3d2}, 30{886ae669aa603c09769f7ccecc8e054cd7938019707544af1096d0fcee88e3d2}, 40{886ae669aa603c09769f7ccecc8e054cd7938019707544af1096d0fcee88e3d2} of misschien wel 80{886ae669aa603c09769f7ccecc8e054cd7938019707544af1096d0fcee88e3d2} bent gegroeid maar dat je ook je organisatie hebt opgeschaald. Hierbij houd je wederom jouw Basecamp 2022 in je achterhoofd. Noteer ook 1-3 andere belangrijke kerncijfers voor dit jaar buiten omzet, winst en aantal FTE.

3. Jaardoelstellingen
Jouw jaardoelstellingen zijn de belangrijkste doelstellingen die gerealiseerd moeten worden om de ambitieuze kerncijfers van punt 2 te gaan halen. Schrijf 1-3 doelstellingen op die direct bijdragen aan het halen van jouw kerncijfers. Welke hiervan is de belangrijkste?

4. Strategische doelen
Naast de jaardoelstellingen, die tot op bepaalde hoogte het directe succes van het komende jaar zullen bepalen, is het nodig om 1-3 strategische doelen te formuleren om een serieuze stap dichter bij jouw Basecamp 2022 uit te komen. Stel dat je binnen jouw niche een wereldspeler wilt zijn met een SaaS product, dan zal je dit komende jaar echt al je eerste activiteiten buiten Nederland moeten plannen.

5. Succesgetal
Welk getal definieert voor jouw bedrijf, naast alle eerder genoemde kerncijfers, het succes van 2020? Wat is het cruciale getal om ook na 2020 door te groeien?

Dit zijn natuurlijk de rationele doelen om na te streven maar het is daarnaast ook belangrijk om dit met plezier te hebben gedaan. Zorg voor het gevoel dat er serieus werk is verzet en er ook nog energie over blijft om gas te kunnen blijven geven. Dan is het zeker dat jouw jaarplan voor 2020 compleet is.


Leg jij direct aan de start van 2020 de basis voor duurzame groei? Schrijf je snel in voor onze Test Drive Scaling Up van 8 januari! Werk samen met andere groeiondernemers en GoFastForward een middag áán je bedrijf en ga aan de slag met een aantal van onze beste tools.


Blik op 2020 met Martin Visser!

Vooruitblik op 2020 met Martin Visser!

Samen met journalist en econoom Martin Visser blikken we vooruit op wat 2020 ons zal gaan brengen. Afgelopen dinsdag kwamen we met clubmembers van het GoFastForward netwerk bijeen in de A'DAM Toren om hier dieper op in te gaan. Waar moeten we rekening mee houden en waar liggen er juist kansen het komende jaar?

Na eerder gewerkt te hebben voor Elsevier, het Financieele Dagblad en een correspondentschap in Brussel werd Martin Visser columnist en economisch commentator bij De Telegraaf. Zijn lange staat van dienst maakt hem de uitgelezen persoon om te analyseren wat ondernemers het komende jaar te wachten staat.

Martin Visser voor GoFastForward in de A'DAM Toren


Trends
Allereerst kijken we naar een aantal ramingen van het CPB. Sinds 2014 is er sprake geweest van economische groei,  maar er is op dit vlak wel een daling ingezet. Na de top van 2017 (2,9{886ae669aa603c09769f7ccecc8e054cd7938019707544af1096d0fcee88e3d2}) volgen 2018 en 2019 met respectievelijk 2,6{886ae669aa603c09769f7ccecc8e054cd7938019707544af1096d0fcee88e3d2} en 1,8{886ae669aa603c09769f7ccecc8e054cd7938019707544af1096d0fcee88e3d2} economische groei. Hoewel deze daling zich volgens het CPB blijft voortzetten wordt er nog steeds een positieve groei van 1,5{886ae669aa603c09769f7ccecc8e054cd7938019707544af1096d0fcee88e3d2} verwacht voor 2020.

Daarnaast wordt er verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt zich blijft voortzetten. Met een percentage van zo'n 3,5{886ae669aa603c09769f7ccecc8e054cd7938019707544af1096d0fcee88e3d2} aan werkloosheid in 2020 blijft dit een van de laagste waardes van de afgelopen 40 jaar. De stijging als het gaat om cao-lonen zal naar verwachting in 2020 gelijk liggen aan het niveau van 2019 (2,5{886ae669aa603c09769f7ccecc8e054cd7938019707544af1096d0fcee88e3d2}).

De eerder genoemde krapte op de arbeidsmarkt is een van de voornaamste bedreigingen voor de economische groei binnen Nederland. Een andere grote factor die op dit gebied speelt is de Brexit. Wanneer zal deze daadwerkelijk van kracht worden? Welk voorwaarden zullen eraan worden verbonden en wat zijn de exacte gevolgen hiervan voor Nederland? Dat blijft momenteel koffiedik kijken. Verder spelen de verscheidene handelsconflicten van de Verenigde Staten ook een rol op dit vlak met importheffingen op allerlei Chinese, Europese en ook Nederlandse goederen.

Arbeidsmarkt
Uit gegevens van het CBS blijkt dat er in de afgelopen 15 jaar een stijging van ruim 60{886ae669aa603c09769f7ccecc8e054cd7938019707544af1096d0fcee88e3d2} heeft plaatsgevonden in het aantal flexwerkers en ZZP'ers. Opvallend hierbij is dat de verdeling tussen vaste contracten en flexwerkers/ ZZP'ers onder laagopgeleiden inmiddels tegen de 50/50 aanloopt, terwijl dit onder hoogopgeleiden rond de 65/35 hangt.

Voor deze grote markt met flexwerkers staan er behoorlijk wat veranderingen te wachten. De WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) wordt namelijk ingevoerd per 1 januari 2020. Enkele zaken die hierin staan: Er komt een ruimere regeling voor opeenvolgende tijdelijke contracten (drie contracten in drie jaar i.p.v. drie contracten in twee jaar). Daarnaast zijn oproepkrachten met een nulurencontract alleen verplicht om te komen werken wanneer zij minimaal vier dagen van tevoren worden opgeroepen. Wanneer je een oproep om te komen werken korter dan vier dagen van tevoren afzegt ben je alsnog verplicht de oproepkracht uit te betalen. Ook ben je als werkgever na een contractperiode van twaalf maanden verplicht om oproepkrachten een contract aan te bieden met het gemiddelde aantal gewerkte uren uit dat jaar. Bovendien krijgen payrollers dezelfde primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden als eigen werknemers (salaris, vakantiegeld, 13e maand etc.), alleen het pensioen valt nog onder de eigen regeling van het payrollbedrijf.

Sentiment
Wanneer het gaat om sentiment zit er best wel wat onzekerheid in de markt. Bijvoorbeeld met de eerder genoemde Brexit. Zo is er angst voor een nieuwe crisis met oog op de afnemende economische groei en is er boosheid jegens banken en grote bedrijven door meerdere schandalen (bonussen/ Libor/ witwassen/ fraude hypotheekdossier). Daarnaast lijkt er een steeds grotere rol voor centrale banken te ontstaan.

Staan we er zo slecht voor?
Dat is zeker niet het geval. De Nederlandse begroting voor komend jaar is op evenwicht en de staatsschuld is eigenlijk relatief laag. Er wordt door de overheid ingezet op kennis, innovatie en zelfredzaamheid terwijl banken en bedrijven naar hun nieuwe rol op zoek zijn. Dit blijkt ook uit een korte blik op verschillende lijstjes: zo staat Nederland tweede op de Insead Global Innovation Index 2018, vierde op de IMD World Competitiveness Ranking 2018 en zesde in het World Happiness Report.

 


 

Zorg dat jij begin 2020 direct de turbo van jouw bedrijf bent. Schrijf je snel in voor onze Test Drive Scaling Up van 8 januari! Werk samen met andere groeiondernemers en GoFastForward een middag áán je bedrijf en leg de basis voor duurzame groei.