Month: juni 2020

Blog - Tien Tips voor het Succesvol Sluiten van een VSO

TIEN TIPS VOOR HET SUCCESVOL SLUITEN VAN EEN VSO

Benieuwd waar jouw belangrijkste mogelijkheid voor groei ligt? Klik hier en maak onze gratis Growth Test.

Of je wilt of niet, ontslag hoort bij je dagelijkse praktijk van ondernemen. Een werknemer kan altijd ontslag nemen. Als werkgever heb je een paar mogelijkheden, waaronder de formele reden 'met wederzijds goedvinden'. Die vorm maak je officieel in een vaststellingsovereenkomst (ook wel een vso). Maar hoe kom je tot een goed vso? Frans Landstra (Hanze Advocaat) besprak tijdens een webinar alles rondom ontslagrecht, het succesvol sluiten van een vaststellingsovereenkomst. Ook gaf hij een update over de nieuwe NOW-regeling. Hieronder de highlights.

VOORBEREIDING VSO

Het voornaamste doel van een vso is zoveel mogelijk formaliseren, duidelijkheid voor alle partijen creëren, alle eindjes dichtmaken en (zo veel als mogelijk) veiligstellen van de ww-uitkering. Het is belangrijk je goed voor te bereiden. Zorg dat alle nodige documenten en stukken beschikbaar zijn, zoals de arbeidsovereenkomst, loonstroken en overzichten van specifieke afspraken. Stippel vervolgens een tijdschema uit. Daarin bepaal je wanneer je in gesprek gaat met de werknemer, hoe en wanneer je het verder intern communiceert en welke risico’s en financiële consequenties het met zich meebrengt.

BELANGRIJKE ONDERWERPEN BIJ HET SLUITEN VAN EEN VSO

In het webinar zijn alle 19 onderwerpen te bekijken. Hieronder sommen we er een paar voor je op.

Einddatum dienstverband

In de vso moet een einddatum van het dienstverband zijn opgenomen. Op deze datum komt de arbeidsrelatie formeel tot een einde. Belangrijk is dat je rekening houdt met de opzegtermijn. Hoe langer iemand in dienst is geweest, hoe langer de opzegtermijn. Ook kan het zijn dat in de arbeidsovereenkomst een specifieke opzegtermijn is opgenomen. Check dat van te voren.

Ontslagvergoeding

Strikt genomen is er bij het sluiten van een vso geen wettelijk recht op een ontslagvergoeding. In de praktijk zie je wel dat het als een ‘aanspraak’ gezien. Bepaal het beoogde eindresultaat en tegen welke (maximale) prijs. Bepaal daarin ook je onderhandelingsstrategie: wat wordt je startbod en met welk onderbouwing. Als je er samen niet uitkomt, dan begint de weg naar het UWV of de Kantonrechter. Dat duurt vaak een paar maanden en bovendien heeft een werknemer recht op 1/3 maandsalaris (met vakantietoeslag en andere vaste emolumenten) per gewerkt jaar.

Sollicitatiebonus

Vaak zit er een tijd tussen het aanbod van de vso en de daadwerkelijke einddatum van het dienstverband. Al die tijd moet je het salaris blijven betalen. Misschien vindt de werknemer in de tussentijd een nieuwe baan. Gaat hij dan eerder uit dienst of wacht hij tot het einde van het dienstverband en stapt hij dan pas over? Het is raadzaam hierover iets op te nemen in de vso. Via een sollicitatiebonus maak je er een win-win situatie van.

Wel of niet doorwerken tot de laatste dag

Alles kan en mag. Persoonlijke voorkeur (ego) en werkdruk zijn vaak bepalend. Toch kun je het beste maar zo snel mogelijk afscheid nemen. Dat geeft rust in de organisatie, verkleint het eventuele risico op vervreemden van bedrijfsgevoelige informatie en vaak is er toch al sprake van minder echte productiviteit. Is dit alles lastig, kijk dan of er een concreet project speelt wat echt nog af moet.

TIEN TIPS VOOR HET SUCCESVOL SLUITEN VAN EEN VSO

  • Wees zacht in de relatie en hard op de inhoud. Blijf met elkaar in gesprek over de feiten, het proces en de relatie.
  • Zoek altijd naar een win-win oplossing en denk vanuit belangen, niet vanuit standpunten.
  • Wees goed voorbereid en heb alle stukken en berekeningen klaar liggen.
  • Bepaal wat je als bedrijf maximaal wilt betalen (en houdt rekening met procedurekosten als het niet lukt).
  • Bepaal de behoefte van de werknemer op meerdere vlakken: financieel, vrijstelling van werk, opleiding, outplacement.
  • Wees erg voorzichtig met ‘non-actiefstelling’ en interne communicatie.
  • Doe nooit direct een eindbod. Hou wat ruimte over voor de werknemer om te kunnen ‘scoren’.
  • Geef bedenktijd en adviseer om juridische bijstand te zoeken.
  • Laat niets onbesproken en leg alles vast in de vso.
  • Verhoog de druk richting het einde van de maand.

In alle vormen van ontslag draait het om de juiste balans. Het gaat niet om belangen, maar om waarden. Zeker ook als je kijkt naar bedrijfsreputatie. Een vso heeft het eigenlijk altijd in zich dat je op een goede manier afscheid van elkaar neemt. Als je voorbereid te werk gaat en open en eerlijk in gesprek blijft, kun je heel goed tot een succesvol vso komen.

Wil jij je bedrijf klaarzetten voor de volgende stap? Bekijk dan ons 2-Daags Groeiprogramma! 

Benieuwd waar jouw belangrijkste mogelijkheid voor groei ligt? Klik hier en maak onze gratis Growth Test.