Month: februari 2020

Het gebruik van scorecards voor jouw medewerkers!

Het gebruik van scorecards voor jouw medewerkers

Als je als ondernemer echt ambitieuze doelstellingen hebt, zoals een stip aan de horizon/ BHAG, dan zijn scorecards onmisbaar. Het zet je heel concreet aan het denken over wat bepaalde rollen bijdragen aan de verdere groei van jouw bedrijf. De mindset moet dan ook zijn dat je je bedrijf een stap verder laat zetten, niet dat er een set extra handjes nodig is. Met een scorecard beschrijf je je ideale situatie. Je koppelt het gewenste profiel aan het gewenste gedrag van een persoon binnen een bepaalde rol en legt de lat hoog. Hoe kun je immers verwachten dat je de juiste persoon voor een rol gaat aannemen wanneer je niet eens voor jezelf exact hebt vastgesteld wat die rol moet opleveren?

Hoe zit de opbouw van een scorecard in elkaar?

Missie van de rol
De missie van de rol is een omschrijving van wat deze rol in essentie gaat bijdragen aan de groeidoelstellingen van jouw bedrijf. Doe dit in duidelijke taal zodat het voor iedereen begrijpelijk is. Probeer de missie tegelijkertijd zo specifiek mogelijk te houden. Een voorbeeld van een missie voor een rol van office manager zou kunnen zijn:

"De missie van de office management rol is om collega's van [Bedrijf X] maximaal te ontzorgen d.m.v. optimale administratieve, organisatorische en facilitaire ondersteuning, zodat zij ieder hun rol met meer plezier en meer resultaat kunnen vervullen."

Aansluitend zet je in dit voorbeeld administratieve, organisatorische en facilitaire ondersteuning uiteen om er een concreet geheel van te maken.

Uitkomsten van de rol
Van de uitkomsten maak je een heel concreet lijstje met punten. Wat gaat deze rol concreet bijdragen binnen jouw bedrijf? Probeer hier altijd getallen bij te betrekken om het zo meetbaar mogelijk te maken. Het vaststellen van de cijfers is niet voor iedere rol even makkelijk, maar het dwingt je om nog specifieker na te denken wat de rol concreet moet bijdragen. Dat geldt ook voor het eerder aangehaalde voorbeeld van office manager. Voorbeelden van uitkomsten voor deze rol kunnen zijn:

  • Gemiddelde klanttevredenheid over geboekte locaties van minimaal een 8
  • Het binnen 24 uur betalen van binnengekomen facturen

Worden de vastgestelde uitkomsten gehaald? Dan kun je spreken van een succes. Worden ze niet gehaald? Dan is er werk aan de winkel en moeten er dingen anders gedaan worden.

Benodigde competenties
Welk gedrag en wat voor eigenschappen zijn nodig om de rol en de missie te vervullen? Ideale werkervaringen en opleidingen kunnen hier ook in terugkomen. Het geeft de manier weer waarop je wilt dat de vastgestelde resultaten bereikt gaan worden. Dit is heel belangrijk als het gaat om de culturele fit van kandidaten binnen jouw bedrijf. Daarom is het goed om de competenties beknopt toe te lichten. Wat zijn voorbeeldcompetenties als we kijken naar ons voorbeeld van office manager?

  • Computervaardigheid - Volledige bekendheid met het CRM systeem
  • Collegialiteit - Helpen en ondersteunen van collega's en rekening houden met hun behoeften en belangen
  • Snel schakelen - In een informatierijke omgeving kunnen concentreren op snel wisselende onderwerpen en gebeurtenissen en hierin effectief handelen

Het maken van scorecards vraagt tijd en aandacht en het valt tegen om deze de eerste paar keer te maken. De ervaring leert dat ondernemers het vaak zelf willen opknappen waardoor er vervolgens niks van terecht komt. Mocht je voor iedereen binnen jouw bedrijf een scorecard willen maken, en dus niet alleen voor mensen die je nog gaat aannemen, leg het concept dan goed uit aan je medewerkers zodat zij zelf een opzet kunnen maken. Niet alleen omdat het gaat om hoe jij je tijd besteed als ondernemer, maar je legt ook het vaststellen van de performance bij degene die de performance moet gaan leveren.

Probeer het geheel op één A4 te houden, het moeten er zeker niet meer dan twee worden. Vervolgens kun je de scorecards goed als kern gebruiken voor de vacatures die je gaat plaatsen.

 


Wil jij de basis leggen voor duurzame groei binnen jouw bedrijf? Kom dan kennismaken tijdens de Test Drive Scaling Up van 3 maart!