realistisch

9 tips om ambitieus te blijven

Ben je ambitieus als ondernemer. Deze 9 tips helpen je om je ambities ook daadwerkelijk te realiseren.

  1. Wees realistisch

Ambities mogen verreikend zijn, maar niet onrealistisch. Als je het niet kunt waarmaken, is dat demotiverend voor jezelf. Het maakt je ongeloofwaardig naar je klanten, concurrenten en eventuele investeerders.

  1. Creëer een stip aan de horizon

Definieer je droomdoel dat je bijvoorbeeld over 15 of 25 jaar wilt hebben bereikt. Deze onbeschaamd grootse doelstelling is de stip aan de horizon. In de Engels theorie heet dat de Big Hairy Audacious Goal (BHAG). Het klassieke voorbeeld daarvan is het doel van Microsoft om zijn software op elke computer te hebben draaien.

  1. Maak je doel kwantificeerbaar

Om deze te bereiken, moet je hem opknippen in kwantificeerbare hoofddoelen die dichterbij het hier en nu liggen. Bijvoorbeeld een hoofddoel dat je over vijf jaar wilt bereiken. Daarbij zijn ook zaken als geografisch bereik, productportfolio en verwacht marktaandeel van belang.

  1. Stel hoofddoelen én jaardoelen

Hang aan de hoofddoelen vijf of zes jaardoelen op. Deze hebben vaak te maken met nieuwe initiatieven die je wilt ontplooien. Ook stel je aan het begin van elk jaar een raming op van een paar kerncijfers, zoals omzet, winst of aandeel eigen vermogen. Jaardoelen verwerk je in een maandelijks of wekelijks schema met (tussentijdse) oplevertermijnen en verantwoordelijken.

  1. Realiseer: Ambities zijn de basis

Ambities zijn de basis voor je strategie, die op zijn beurt de basis is voor concrete actieplannen nu. Zonder ambities dus geen strategie en geen slimme acties.

  1. Verplaats je ambities in de tijd

Merk je dat je de ambities niet haalt? Stel ze niet rigoureus bij, maar probeer ze te verplaatsen in de tijd. Gun jezelf dus meer tijd om hetzelfde droomdoel te behalen.

  1. Zet de basis goed neer

Zorg dat het basisproces en het productiesysteem schaalbaar zijn voor groei. Dat betekent dat alles bij kleine volumes goed verloopt en dat ook blijft doen bij grotere volumes en aantallen klanten. Pas als alles op orde is, staat niets een succesvolle groei meer in de weg.

  1. Houd de schaalbaarheid in gedachten

Denk from scratch na over het schaalbaar maken en houden van je onderneming. Elke keuze over het product, het productieproces, het personeelsbeleid, de automatisering en de klanten maak je met schaalbaarheid in je achterhoofd. Als je eenmaal een weg bent ingeslagen met investeringen en personeel, wordt het steeds lastiger om het roer om te gooien.

  1. Draag je boodschap effectief uit

Als je ergens écht in gelooft, dit uitdraagt en zelf tot actie over gaat, verzamel je mensen om je heen die dat ook doen om samen te bouwen. Zelf ben je de beperkende factor als dingen niet groeien.

Dit verhaal is afkomstig uit onze uitgave ‘de 9 succesfactoren voor groei’. Benieuwd naar de andere verhalen? Vraag het boekje gratis aan.