leiderschap

In 7 stappen naar ondernemend leiderschap

 1. Stel nieuwe leiders aan

Blijf je niet voortdurend persoonlijk bemoeien met alle problemen en uitdagingen die zich in je bedrijf afspelen. Niet alleen gaat jouw bemoeienis ten koste van de aandacht en energie die je aan strategische zaken geeft, maar ook het vermogen van je team om onafhankelijk te opereren.

 1. Wees niet bang om soms ‘nee’ te verkopen

Zelfs niet in het begin van je ondernemersavontuur, als je zoveel mogelijk klanten wilt werven en tevreden houden. Het gevaar ligt op de loer dat je je kostbare tijd en energie steekt in kleine onderdelen terwijl je de hoofdlijnen van je bedrijfsprocessen nog niet op orde hebt.

 1. Mobiliseer werknemers bij het aanpakken van problemen

Stel managers en specialisten aan die zich ontfermen over de dagelijkse praktijk en uitdagingen binnen jouw organisatie, terwijl jij je richt op nieuwe businessmodellen en het ontdekken van belangrijke bewegingen in de markt.

 1. Blijf sturen op R&D en sales

Monitor continu of je door moet gaan met het ontwikkelen van bestaande producten en diensten. Hebben langlopende samenwerkingsverbanden nog wel nut? Hoe kan jouw bedrijf de behoeften van klanten in een snel veranderende omgeving blijven beantwoorden, zodat je jouw gedroomde positie als wereldspeler over 10 jaar ook echt waarmaakt?

 1. Zorg voor dagelijkse routine

Neem terugkerende issues, die je niet kunt ontlopen, op in je dagelijks routine. Zorg voor een gezond ritme waarin je zowel de tijd hebt om te wikken en te wegen, te plannen als zaken ook echt uit te voeren. Stroomlijn deze routine met de strategische plannen die je op één A4’tje hebt uitgewerkt.

 1. Heroverweeg je werkwijze (zo nu en dan)

Heroverweeg de wijze waarop jij en je team processen volgen en zakelijke relaties onderhouden. Wat zou er beter kunnen? Hoe zit het met zakenrelaties die op je pad zijn gekomen door overnames en nieuwe aanstellingen? Wees meedogenloos in deze analyse. Nu is het tijd om te heroverwegen hoe jij en jouw bedrijf zaken voor elkaar krijgt.

 1. Houd de praktijk in lijn met je passie

Sta zo nu en dan stil bij vragen als ‘Wat is de passie die ons als organisatie drijft?’ en ‘Wat voor waarden willen we uitdragen?’ Bekijk vervolgens of je bedrijf nog steeds deze passie en waarden invult. Soms moeten aanpassingen gedaan worden, variërend van verbetering van processen tot het afscheid nemen van enkele medewerkers. Blijf je ook afvragen wat jou persoonlijk als ondernemer drijft. Misschien wil je inmiddels wel als angel investor of als mentor tijd in anderen steken, of heb je behoefte aan zelfontplooiing via een nieuwe studie.


8 tips om te blijven leren

Leren is nodig om te blijven groeien als ondernemer. Deze 8 tips gaan je daarbij helpen.

 1. Kom zoveel mogelijk samen

Samen leren betekent dat je elkaar helpt om oplossingen te bedenken. Oplossingen die je met input van anderen bedenkt, zijn vaak briljanter en in elk geval beter doordacht.

 1. Sta non-stop open voor lessen

Non-stop leren helpt je bij het ontdekken en leven van je volle potentieel. Een individu of organisatie groeit pas tot zijn volle potentieel als hij bijdraagt aan een betere wereld. Als deze aanname klopt, dan is non-stop leren cruciaal.

 1. Vertrouw niet te lang op je intuïtie

De oprichter van een start-up moet vaak nog vertrouwen op zijn intuïtie, omdat er geen historische gegevens zijn waarop hij terug kan vallen. Maar intuïtie bedriegt ceo's vaak als hun bedrijven steeds complexer worden. Wie dan niet op online data zijn besluiten baseert, zoals welke producten te ontwikkelen of wat je kernklanten zijn, laat veel kansen liggen.

 1. Wees bereid te veranderen

Organisaties die in staat zijn om voortdurend te vernieuwen, onderscheiden zich van bedrijven die gedoemd zijn de dinosaurus van morgen te worden. Bereidheid tot verandering is een van de ultieme killer competenties.

 1. Kom in actie door innerlijke motivatie

We leren pas van onze fouten als het vaak al te laat is. Als onze grootste klant opzegt, als we failliet gaan, de bank onze kredietovereenkomst verbreekt of onze beste programmeur vertrekt, dan pas komen we in actie. Interne urgentie is dat we niet in beweging komen door een signaal van buitenaf, maar door innerlijke motivatie: bijvoorbeeld het roer omgooien omdat we enthousiast worden over een nieuwe mogelijkheid of technologie.

 1. Scherp je leiderschap aan

Bedrijven groeien soms zo hard, dat oprichters de controle erover dreigen te verliezen. Ze verzuimen hun leidersvaardigheden te verbeteren. Probeer daarom te leren van andere ceo’s bijvoorbeeld door je aan te sluiten bij een ondernemersvereniging.

 1. Probeer niet alles zelf te doen

Werf tijdig goede talentvolle mensen aan wie je operationele taken kunt overdragen, zodat jij je kunt richten op de voorbereiding van groei en ontwikkeling. Let op: het delegeren van werk is voor veel ondernemers moeilijk. Heb vertrouwen in je personeel and get over it.

 1. Zoek een sparringpartner

Liefst een mentor die je objectief en zonder directe belangen een spiegel voorhouden in je beslissingen en gedragingen.

Dit verhaal is afkomstig uit onze uitgave ‘de 9 succesfactoren voor groei’. Benieuwd naar de andere verhalen? Vraag het boekje gratis aan.