stip aan de horizon

9 tips om ambitieus te blijven

Ben je ambitieus als ondernemer. Deze 9 tips helpen je om je ambities ook daadwerkelijk te realiseren.

  1. Wees realistisch

Ambities mogen verreikend zijn, maar niet onrealistisch. Als je het niet kunt waarmaken, is dat demotiverend voor jezelf. Het maakt je ongeloofwaardig naar je klanten, concurrenten en eventuele investeerders.

  1. Creëer een stip aan de horizon

Definieer je droomdoel dat je bijvoorbeeld over 15 of 25 jaar wilt hebben bereikt. Deze onbeschaamd grootse doelstelling is de stip aan de horizon. In de Engels theorie heet dat de Big Hairy Audacious Goal (BHAG). Het klassieke voorbeeld daarvan is het doel van Microsoft om zijn software op elke computer te hebben draaien.

  1. Maak je doel kwantificeerbaar

Om deze te bereiken, moet je hem opknippen in kwantificeerbare hoofddoelen die dichterbij het hier en nu liggen. Bijvoorbeeld een hoofddoel dat je over vijf jaar wilt bereiken. Daarbij zijn ook zaken als geografisch bereik, productportfolio en verwacht marktaandeel van belang.

  1. Stel hoofddoelen én jaardoelen

Hang aan de hoofddoelen vijf of zes jaardoelen op. Deze hebben vaak te maken met nieuwe initiatieven die je wilt ontplooien. Ook stel je aan het begin van elk jaar een raming op van een paar kerncijfers, zoals omzet, winst of aandeel eigen vermogen. Jaardoelen verwerk je in een maandelijks of wekelijks schema met (tussentijdse) oplevertermijnen en verantwoordelijken.

  1. Realiseer: Ambities zijn de basis

Ambities zijn de basis voor je strategie, die op zijn beurt de basis is voor concrete actieplannen nu. Zonder ambities dus geen strategie en geen slimme acties.

  1. Verplaats je ambities in de tijd

Merk je dat je de ambities niet haalt? Stel ze niet rigoureus bij, maar probeer ze te verplaatsen in de tijd. Gun jezelf dus meer tijd om hetzelfde droomdoel te behalen.

  1. Zet de basis goed neer

Zorg dat het basisproces en het productiesysteem schaalbaar zijn voor groei. Dat betekent dat alles bij kleine volumes goed verloopt en dat ook blijft doen bij grotere volumes en aantallen klanten. Pas als alles op orde is, staat niets een succesvolle groei meer in de weg.

  1. Houd de schaalbaarheid in gedachten

Denk from scratch na over het schaalbaar maken en houden van je onderneming. Elke keuze over het product, het productieproces, het personeelsbeleid, de automatisering en de klanten maak je met schaalbaarheid in je achterhoofd. Als je eenmaal een weg bent ingeslagen met investeringen en personeel, wordt het steeds lastiger om het roer om te gooien.

  1. Draag je boodschap effectief uit

Als je ergens écht in gelooft, dit uitdraagt en zelf tot actie over gaat, verzamel je mensen om je heen die dat ook doen om samen te bouwen. Zelf ben je de beperkende factor als dingen niet groeien.

Dit verhaal is afkomstig uit onze uitgave ‘de 9 succesfactoren voor groei’. Benieuwd naar de andere verhalen? Vraag het boekje gratis aan.


‘De ondernemer als cheerleader van zijn bedrijf’

Het succes van een bedrijf is vooral afhankelijk van de mate van ambitie van de ondernemer, betoogt Kees de Jong, serial entrepreneur en veelvuldig spreker bij GoFastForward. “De mate van ambitie is een belangrijke bepalende factor voor de uiteindelijke groei van een onderneming. De rol van de ondernemer moet je dus niet onderschatten. In veel gevallen is hij is de volhardende aanjager, degene die een organisatie energie geeft. Deze energie bepaalt voor een groot deel de heart beat van het bedrijf en dus de snelheid van groei.”

De Jong heeft de ervaring dat het formuleren van een inspirerend droomdoel een bijzonder krachtige methode is om duidelijkheid en richting te geven aan een bedrijf. Hij verwijst naar het boek ‘Good to Great’ van Jim Collins, waarin het droomdoel BHAG wordt genoemd: Big Huge Audacious Goal. Het is een grootse stoutmoedige doelstelling, de stip aan de horizon die de ondernemer bij elke strategische beslissing in het oog zou moeten houden.

Het is de kunst om het droomdoel inspirerend, maar wel zo concreet mogelijk te maken. “Als je het doel over vijftien jaar wilt bereiken, stel dan elke vijf jaar een concreet hoofddoel en elk jaar deeldoelen waaraan je microbeslissingen toetst. Elke beslissing op korte termijn moet in dienst staan van het uiteindelijke droomdoel.”

De sterkste drive en grootste ambities tref je volgens De Jong genoeg aan bij ondernemers die in het verleden tegenslagen moesten verwerken. Ontslag bij hun vorige baan of ouderlijk onbegrip in hun jeugd, het kunnen belangrijke motieven zijn om nu op persoonlijke titel een bedrijf groot te willen maken.

Toch zullen niet veel entrepreneurs het helemaal alleen doen. “Een bedrijf laten groeien kan alleen met een sterk en gemotiveerd team,” stelt De Jong. “Elke ondernemer moet daarom elke vier tot zes weken voor zijn troepen staan en de business doornemen. ‘Dit hebben wij goed of slecht gedaan en dit gaan we de komende tijd doen.’ De ondernemer als cheerleader van het team. Zijn energie en enthousiasme stralen af op de medewerkers met wie hij de ambities deelt. “Niets is zo fijn om voor een groeibedrijf te werken.”

Dit verhaal is afkomstig uit onze uitgave ‘de 9 succesfactoren voor groei’. Benieuwd naar de andere verhalen? Vraag het boekje gratis aan.