communicatiestructuur

7 tips voor een effectieve executie

  1. Stel prioriteiten

Benoem jouw vier belangrijkste prioriteiten van het jaar. Elk kwartaal wijd je je volledig toe aan één prioriteit. Prioriteiten kunnen bijvoorbeeld het creëren van een specifiek product zijn, het verdrievoudigen van de grootte van je e-maillijst, of het behalen van een certificaat.

  1. Zorg voor communicatiestructuur

Er zijn ondernemers die veel positieve reacties krijgen door elke vrijdag een email update te geven over (persoonlijke) successen, gemaakte vorderingen, geleerde lessen en een overzicht voor de komende week. Ook zijn er ondernemingen die wel varen bij een zogenaamde daily huddle, een dagelijkse 5 minuten vergadering waarbij iedereen zijn belangrijkste to-do’s van die dag met elkaar deelt. Zo zijn er ook gezamenlijke ontmoetingen op week-, maand- of kwartaalniveau te bedenken, die het teamgevoel en de informatie-uitwisseling versterken.

  1. Stuur systematisch op feedback

Zorg ervoor dat werknemers er een gebruik van maken om elkaar continu feedback te geven op problemen of gesignaleerde kansen. Zie erop toe dat deze feedback wekelijks groepsgewijs wordt gedeeld en besproken. Hetzelfde geldt voor feedback van klanten.

  1. Registreer belangrijke gegevens

Verzamel gegevens die tot belangrijke zakelijke beslissingen kunnen leiden. Daarvoor is het nodig om de statistieken te identificeren die het succes bepalen van uw bedrijf. Pas daarna zijn ondernemingen echt in staat om te groeien en te slagen.

  1. Identificeer en exploiteer jouw X-factor

Elk bedrijf heeft een X-factor, een eigenschap die ervoor zorgt dat je bedrijf tot grote hoogten kan stijgen. Het kan gaan om een groot online bezoekersaantal, maar bijvoorbeeld ook een efficiënt ingerichte backoffice, waarmee je meer kosten bespaart dan concurrenten.

  1. Hou vast aan planmatigheden

Er zijn slechts twee termijnen die ertoe doen: 90 dagen, 10 jaar en niets daar tussenin. De planning voor een kwartaal is datagedreven, de planning voor die stip aan de horizon, over 10 jaar, wordt volledig gedreven door jouw visie en missie. 90-dagen plan is data driven, en je bent gericht op het overwinnen van de chokepoint.

  1. Ontdek en definieer je ideologie

Veel gezonde bedrijven willen bepaalde denkbeelden en waarden in de organisatie hooghouden. Welke zouden voor jouw bedrijf van toepassing kunnen zijn? Neem ze op in de statuten van je organisatie en roep processen in het leven die ertoe leiden dat werknemers ze uitdragen.