BHAG


Big Hairy Audacious Goal

Wat is een BHAG? 

Het begrip BHAG komt uit de koker van Jim Collins. Collins noemde de term voor het eerst in zijn boek uit 1994: Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies. Het draait om het stellen van een groot en gedurfd doel voor jouw bedrijf. Bedrijven die dit doen boeken namelijk veel betere resultaten! Het moet een doel zijn wat super ambitieus en inspirerend is, daarmee geeft het richting aan allerlei belangrijke (strategische) keuzes. Wat moet je doen om uiteindelijk bij jouw BHAG uit te komen?

 

Collins zelf omschreef de kern als volgt: “Een goede BHAG is duidelijk en overtuigend, doet dienst als eenheid brengende stip aan de horizon en is een pure katalysator op het gebied van team spirit”. Zo is de BHAG die wij hanteren voor GoFastForward als volgt: Voor 27 mei 2023 wil GoFastForward duizend groeiondernemers duurzaam aan zich (en elkaar) verbinden en concreet helpen om bedrijfsgroei te realiseren.

 

De BHAG en allerlei andere internationaal bewezen tools binnen jouw bedrijf implementeren? 

Qua termijn moet (wat ons betreft) een BHAG ver genoeg in de toekomst liggen om niet gehinderd te worden door praktische bezwaren op het gebied van planning en mensen. Wanneer de termijn te kort is krijgen dit soort praktische bezwaren de overhand, maar leg de termijn op 5-8 jaar en je zal zien dat kansen en mogelijkheden de overhand krijgen. Heb je moeite om een BHAG te formuleren? Bekijk dan eens het Hedgehog concept.

Verschillende soorten BHAG's

Er valt nog onderscheid te maken tussen 4 verschillende soorten BHAG’s.

Waarschijnlijk is dit de meest voorkomende vorm onder de BHAG’s. Het kan gaan om een kwantitatief doel (zie hierboven de BHAG van GoFastForward), of een kwalitatief doel. Bij de laatste is het lastiger om definitief te bepalen wanneer het doel bereikt is. Let daar op!

Het idee is hier dat het gehele team zijn uiterste best doet om een concurrent uit te schakelen. Een voorbeeld hiervan (uit de jaren ’70) is het Japanse Honda: We will destroy Yamaha!

Voor opkomende bedrijven kan een zeer succesvol bedrijf uit een andere sector als rolmodel dienen. Zo komt het in de wereld van tech-startups vaak voor dat bedrijven de Uber van hun eigen niche willen worden.

Deze BHAG komt bijna alleen maar voor bij gevestigde bedrijven die grote wijzigingen gaan/ willen doorvoeren. Het doel van het bedrijf is om zichzelf te herdefiniëren.

BHAG's van grote merken

Tot slot nog enkele BHAG’s van wereldwijd bekende merken uit het heden en verleden.
Niet in de laatste plaats om zelf wat inspiratie op te doen!

BHAG SpaceX
BHAG Volvo
BHAG Walmart
BHAG Microsoft
BHAG Google