De vier primaire taken van jou als leader. We hebben veel respect voor jullie flexibiliteit om én snel en direct te handelen op de korte termijn én de mindset om er met elkaar het beste uit te halen. De snelheid en impact van maatregelen is ongekend, waarbij de 2008-2009 financiële en economische crisis een overzichtelijk eitje lijkt. We weten ook niet hoever komende maatregelen nog gaan worden, hoe lang het duurt, laat staan dat we exact weten hoe dit allemaal uit gaat pakken.

Daarom deze onderwerpen die we met jullie willen delen die direct te maken hebben met de vier primaire taken van jullie rol als Leader:

 • De Stockdale mindset
 • Scaling Down – Revenues, Costs, People: Noodplan voor 1 maand, 3 maanden en 6-9 maanden
 • Moraal & Values
 • Build for better & stronger

 

Be the Example – Stockdale Mindset

1 van de krachtigste verhalen uit het boek Good to Great gaat over de mindset van Jimmy Stockdale (blz. 83-87). Hij werd als hoge generaal in de Vietnam oorlog gevangen genomen door de Vietcong. Uiteindelijk heeft hij 8 jaar gevangen gezeten onder de meest wrede en erbarmelijke omstandigheden. Hij was natuurlijk niet de enige die gevangen zat, maar vanwege zijn positie wel veel langer en onder de zwaarste omstandigheden.

Zijn les: Het leven is oneerlijk (soms in ons nadeel en soms in ons voordeel). We maken allemaal teleurstellingen, tegenslagen en heftige situaties mee, waar er geen reden is om “iemand” de schuld te geven. Wat mensen onderscheidt is hoe we daar individueel mee omgaan. Zijn wijze paradox toen en juist nu aan ons is:
Retain faith that you will prevail in the end, regardless of the difficulties & Confront the most brutal facts of your current reality, whatever they might be!

Be the example!

 

Make the plans – Scaling Down – Revenues, Costs, People (1 maand, 3 maanden, 6-9 maanden)

Op maandag 9 maart werd ik nog meewarig aangekeken toen ik bij een klant opperde om alvast een plan te maken voor een omzetdaling van 20%!

Inmiddels zal iedereen wel zijn eerste noodplan hebben gemaakt, maar we willen het volgende op jullie hart drukken. Maak de volgende scenario’s, zodat je snel kan blijven schakelen:

 • Maak op onderstaande punten een plan voor de komende maand, voor de komende 3 maanden en 6-9 maanden:
  • Scaling Down Revenues: Wat is de impact als de inkomsten terugvallen met 20-40%? En wat is de impact als de omzet met 40-100% terugvalt?
  • Scaling Down Costs: Hoe kunnen de kosten meedalen met een teruglopende impact? Waar kunnen we bezuinigen in de verschillende scenario’s van omzetdaling en termijnen? Wat moet overeind blijven en kunnen we niet op downscalen? Wat is onze overlevingstermijn?
  • Scaling Down People: Nu of wanneer kunnen en moeten we downscalen in ons team? Wie zijn onmisbaar en wie willen we absoluut behouden? Van wie kunnen we afscheid nemen als we voor de keuze komen te staan?

 

Kapitein – Stuur op moraal en waarden 

Mindset, cultuur en waarden zijn essentieel om moraal en productiviteit in stand te houden! Het is jouw rol om hierop te sturen! Maak het contact zo persoonlijk mogelijk. Natuurlijk deel je decreten, protocollen en aangescherpte processen via mail of app. Maar wat heeft jouw team nodig van jou om geloof en vertrouwen te houden? Persoonlijk contact is key, via telefoon, skype, facetime etc., waarbij je transparant bent over de moeilijke omstandigheden, maar hoop deelt op een goede einde.

Ga ervan uit iedereen binnen jouw team zich zorgen maakt, over hun gezondheid en die van hun naasten, hun baan, inkomen, het huis dat ze net hebben gekocht, het kind dat ze net hebben gekregen!

Reach out dus! En deel jouw mindset, waarden om je besluiten te onderbouwen! When values are clear, decisions are easy!

 

Visie op de toekomst – Build for stronger & better

Hoe lang het allemaal duurt en wat de impact gaat worden, allemaal onzeker! Maar je hebt het plan hiervoor gemaakt. Dan maak je een tweede plan, namelijk hoe komen we hier beter en sterker uit als bedrijf?

Onze driemaster met nog montere, geschrokken bemanning was met waardevolle goederen onderweg naar een haven vol klanten! En nu liggen we stil, voorlopig geen wind. Al was het alleen voor de moraal, moeten we bezig blijven. En hoe gebruiken we deze periode om onze processen significant te verbeteren en snelheid te geven aan nieuwe producten en diensten?

Niet voor iedereen ligt al het werk nagenoeg stil, maar we zullen ook meer tijd hebben of krijgen om ons bedrijf toekomstbestendiger te maken, met betere processen en vernieuwende en waardevolle producten en diensten!

Hang in there, denk aan je naasten, help elkaar en dan komen we er samen sterker uit!

Rutger Prent